MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU www.mosir.elk.com.pl EŁK 2008
STRONA GŁÓWNA MOSiR OGŁOSZENIA KALENDARZ IMPREZ GALERIA KONTAKT mosir@elk.com.pl


 

INFORMACJA
Rusza lodowisko!

W sobotę ,  28 listopada,  „ rusza ” sztuczne lodowisko przy stadionie miejskim .  To już kolejny sezon wktórym ełczanie mogą aktywnie spędzać czas na łyżwach.

Posiadacze Ełckiej Karty Rodziny 3+ otrzymają 50% zniżki na wejście.

Posiadacze karty Aktywny Ełk mogą nią również płacić za wstęp na lodowisko , nie dotyczy to usługi wypożyczenia i ostrzenia łyżew.

Lodowisko ma taflę o wymiarach: 20 m x 40 m (800 m2 powierzchni), co czyni je jednym z największych obiektów w regionie. Do dyspozycji użytkowników jest ok. 270 par łyżew. Lodowisko, jak co roku będzie oświetlone i nagłośnione.
Wejścia na taflę (dla klientów indywidualnych) przewidziane jest w cyklach 60–minutowych, po których następuje 30 minutowa przerwa techniczna.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: godz. 8.00 – 20.30 (przerwa techniczna 14:00 – 15:00).
Sobota – Niedziela: godz. 10.30 – 19.30 (przerwa techniczna 14:30 – 15:30).
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 tafla dostępna także dla zorganizowanych grup szkolnych.

Cennik lodowiska:

Bilet wstępu jednorazowy normalny (1 godzina) – 5 zł.
Bilet wstępu jednorazowy ulgowy (1 godzina) – 3 zł.
Bilet grupowy – 10 osób i więcej (1 godzina) – 4 zł/os.

* Bilety ulgowe przysługują dzieciom do lat 6 oraz dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych, które nie ukończyły 26-go roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym na podstawie legitymacji.

UWAGA!
Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką dorosłych na łyżwach.

Osoby dokonujące rezerwacji telefonicznej powinny zgłosić się do kasy nie później niż 10 min przed rozpoczęciem rezerwowanej tercji, inaczej rezerwacja przepada. 
 

LODOWISKO CZYNNE
Pon. - Piąt.godz.
08:00 - 20:30
PRZERWA TECHNICZNA14:00 - 15:00
Sob. - Niedz.godz.
10:30 - 19:30
PRZERWA TECHNICZNA14:30 - 15:30
 
 
REZERWACJE
grup zorganizowanych i klientów indywidualnych
tel.87 610 38 38
87 621 64 80
w. 142
 
REGULAMIN LODOWISKA

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.
______________________________________________________

 1. Lodowisko jest obiektem miasta Ełk administrowanym przez MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU.
 2. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MOSiR Ełk.
 3. W przypadku organizowania imprez sportowych MOSiR Ełk zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 4. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli lub osoby uprawnione do wejść bezpłatnych.
 5. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko.
 6. Bezpłatnie z lodowiska mogą korzystać dzieci do lat 6 pod opieką osoby dorosłej będącej na łyżwach.
 7. Podczas przerw technicznych związanych z konserwacją lodowiska, wszyscy użytkownicy muszą opuścić taflę lodu.
 8. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 60 osób.
 9. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych MOSiR Ełk.
 10. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ciepłym ubraniu i rękawiczkach.
 11. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będącej na łyżwach.
 12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 13. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez system nagłośnienia lodowiska.
 14. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • rzucania śniegiem,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska,
  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
 15. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia papierosów.
 16. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 17. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy pozostawione w szatni lodowiska MOSiR Ełk nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 19. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach po terenie okalającym lodowisko poza wyłożonymi wykładzinami gumowymi.
 20. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
 21. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 22. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 23. Osoby korzystają z lodowiska na własną odpowiedzialność.
 24. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.

Zatwierdził:

Dyrektor MOSiR Ełk


 
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW
 1. Wypożyczalnia łyżew prowadzona jest przez MOSiR w Ełku. 
 2. Wypożyczalnia czynna jest od pon. do piątku w godz. 8:30 do 21:00 w weekend od 10:00 do 20:00 
 3. Łyżwy wypożyczane są na 60 minut, po przekroczeniu tego czasu naliczana jest dodatkowa opłata za kolejny cykl. 
 4. Wypożyczenia łyżew dokonuje się po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 
 5. Nie honorujemy dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczeniu łyżew. 
 6. Na jeden dokument wydawana jest jedna para łyżew. 
 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu. 
 8. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu. 
 9. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz  w miejscach wyłożonych gumową wykładziną. 
 10. Wypożyczenie odbywa się na podstawie obowiązującego aktualnie cennika wywieszonego przy punkcie obsługi lodowiska.

Zatwierdził:

Dyrektor MOSiR Ełk
© 2008 MOSiR Ełk.
created by nPC