MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W EŁKU www.mosir.elk.com.pl EŁK 2008
STRONA GŁÓWNA MOSiR OGŁOSZENIA KALENDARZ IMPREZ GALERIA KONTAKT mosir@elk.com.pl

 
ZAWODY PŁYWACKIE - NA BŁĘKITNEJ FALI


KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH
“ NA BŁĘKITNEJ FALI 2009 ”

4 kwietnia 2009r. 1. Cel zawodów:
  1. Rozpowszechnianie sportu pływackiego wśród dzieci.
  2. Rywalizacja sportowa między klubami.
  3. Integracja środowiska pływackiego w Ełku.
   
 2. Termin i miejsce zawodów :
  4 kwietnia 2009 r. (sobota) ,Park Wodny, ul. Piłsudskiego 29, Ełk
   
 3. Organizatorzy:
  • Ełckie Stowarzyszenie Pływackie “FALA”,
  • Ełcki Klub Sportowy “Delfin”,
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
   
 4. Patronat medialny:
  • TV Teletop, Gazeta Olsztyńska, portal internetowy e-elk.pl
   
 5. Zasady  finansowania:
  • Projekt zawodów pływackich “Na błękitnej fali 2009” finansowany jest z budżetu Miasta Ełku.
  • Opłata startowa wynosi 8 zł od zawodnika.
   
 6. Uczestnictwo :
  W zawodach mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
  kategoria I - rocznik 2002 i młodsi
  kategoria II - rocznik2001
  kategoria III - rocznik 2000
  kategoria IV - rocznik 1999
   
 7. Przepisy techniczne :
  1. Zawody przeprowadzone zostaną na pływalni 25-metrowej, 6- torowej.
  2. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych.
  3. Zawody przeprowadzone zostaną seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach wg zgłoszonych czasów.
  4. W czasie zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
   
 8. Zgłoszenia :
  1. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 2 kwietnia 2009r. do godz. 19.00 u Dariusza Jeżewskiego w MOSiR w Ełku. wg ustalonego wzoru:
   Lp.                                    1.
   Imie i nazwisko:                 Magda Nowak
   Data urodzenia:                  04.10.2000 r.
   Nr konkurencji:                   1.
   Konkurencja:                      25m. stylem grzbietowym
   Czas:                                 00:30,15
   Nazwa klubu:                      ESP FALA
  2. Ewentualne korekty (tylko wykreślenia)mogą być dokonane w dniu zawodów na odprawie technicznej trenerów.
  3. W w/w sprawach proszę kontaktować się z  Dariuszem Jeżewskim tel. 608 573 905.
   
 9. Nagrody :
  1. Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej konkurencji i kategorii wiekowej otrzymują medale i dyplomy.
  2. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują pamiątkowe dyplomy.
   
 10. Program minutowy zawodów :
  godz. 9.00 - rozgrzewka pływacka
  godz. 9.15 - odprawa techniczna trenerów i sedziów
  godz. 9.30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów
  godz. 9.45 - pierwsze starty
  1. 25 m st. grzbietowym  dziewcząt
  2. 25 m st. grzbietowym chłopców
  3. 25 m st. dowolnym dziewcząt
  4. 25 m st. dowolnym chłopców
  5. 50 m st. grzbietowym dziewcząt
  6. 50 m st. grzbietowym chłopców
  7. 50 m st. klasycznym  dziewcząt
  8. 50 m st. klasycznym chłopców
   
  godz. 12.30 - uroczyste zakończenie zawodów.
   
 11. Postanowienia końcowe :
  1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

  
 
© 2008 MOSiR Ełk.
created by nPC